สิ่งที่คุณต้องรู้เมื่ออยากเล่นแชร์ แชร์ทองหรือแชร์เงิน ?

สิ่งที่คุณต้องรู้เมื่ออยากเล่นแชร์ แชร์ทองหรือ แชร์เงิน ?

การเล่น แชร์เงิน หรือการเล่นแชร์ทอง ปัจจัยสำคัญหลักของการเล่นที่ไม่มีความเสี่ยงสูง คือการที่เจ้ามือหรือท้าวแชร์ เขียนหรือทำเป็นหนังสือสัญญาขึ้นมาหนึ่งฉบับและรวบรวมข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของเหล่าผู้ร่วมวงแชร์เงิน เพื่อที่จะให้ ผู้เล่นทุกคนลงลายมือชื่อในหนังสือฉบับนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการระวังเพื่อไม่ให้เกิดการมีใครหายไป หรือเชิดเงินไปทั้งหมด ง่ายต่อการตามตัวได้ของเจ้ามือ หรือท้าวมือแชร์เงิน โดยการเล่นแชร์นั้น มีการเล่นในรูปแบบแชร์เงินและแชร์ทอง การเล่นแชร์เงินสองชนิดนี้ มีความแตกต่างกันคือรูปแบบของผลลัพธ์ที่จะได้ คือ เงินสด หรือ ทองคำรูปพรรณ ลักษณะตารางการจ่ายเงินนั้น จะมีความแตกต่างกันระหว่างของแชร์ทองหรือแชร์เงิน ซึ่งจะมีความแตกต่างอะไรบ้าง และการเล่นแชร์ทองหรือแชร์เงินนั้นคืออะไร ไปดูกัน

การเล่นแชร์ทองหรือการเล่น แชร์เงิน แบบไหนดีกว่ากัน ?

ต้องบอกเลยว่า ผู้ลงทุนต้องการเลือกเล่นแชร์ในรูปแบบใด หากผู้เล่นลงทุนด้วยเงินกับวงการเล่นแชร์ก็คือ การออมเงินนั้นเอง ออมทองได้ทอง ออมเงินได้เงิน นักลงทุนสามารถเลือกได้เองว่าต้องการจะเล่นแชร์ในประเภทใด ซึ่งผู้เขียนคิดว่าไม่มีแบบไหนที่ดีไปมากกว่ากัน หากอยู่ที่ตัวผู้ลงทุนเท่านั้นที่ต้องเลือกว่าอยากลงเล่นแชร์ในรูปแบบใด

โดยการเล่นแชร์ทองนั้น อัตราราคามีความเสี่ยงน้อยแต่ราคาทองมีการขึ้น ลงอยู่ตลอดเวลา และราคาทองคำก็มีค่าที่สูงมากเช่นกัน ซึ่งผู้เล่นสามารถเป็นฝ่ายเล่นการแชร์ทองได้ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนร่วมวงแชร์ก็ได้

ส่วนการเล่นแชร์เงินนั้น จะมีความเสี่ยงที่สูงจากเพื่อนร่วมวง แต่ผลกำไรที่จะได้รับนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นตามดอกเบี้ยที่เพื่อนร่วมวงต้องเสียให้เราด้วย อีกทั้งยังได้เงินต้นที่ครบถ้วนแถมดอกเบี้ยเล็กๆน้อยๆไว้ให้ด้วย

ทั้งนี้ทั้งนั้นอัตราความเสี่ยงของการเล่นแชร์ทองหรือการเล่นแชร์เงินนั้นเกิดขึ้นแล้วแต่บุคคลที่ได้มีการศึกษาวิธีต่างๆ ของการเล่นแชร์มาแล้วบ้างไม่น้อย ด้วยการรับมือที่ดีต่อการถูกเบี้ยว หรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะเปียแชร์อยู่นั้น รวมทั้งการต้องเลือกเจ้ามือในการแชร์เงิน ที่ปลอดภัย หรือร้านที่รับการแชร์ทองเป็นต้น

การเล่นแชร์ทองคืออะไร ?

คือการออมเงินให้เจ้ามือเก็บไว้ เพื่อทำการแลกเปลี่ยนเป็นทองคำเส้น หรือทองคำรูปพรรณ ซึ่งข้อดีและข้อเสียของการเล่นแชร์ทองมีดังนี้

ข้อดีของการเล่นแชร์ทอง

1.สามารถนำเงินมาแลกเป็นทองได้ โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเยอะในครั้งแรก

2.ฝึกการออมเงินโดยการมีเป้าหมายคือการ ออมเงินเพื่อทอง

3.เป็นการลงทุนที่ทำให้เงินเติบโต

4.การเล่นแชร์ทองที่มีเจ้ามือดี จะทำให้มีความปลอดภัยสูง

5.มีนายหน้าเจ้ามือออนไลน์ ที่รับการเล่นแชร์ทอง ออมเงินเป็นทองได้ง่ายจึงทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

ข้อเสียของการเล่นแชร์ทอง

1.ราคาทองคำเส้น ทองคำรูปพรรณ มีการขึ้น ลงอยู่ตลอดเวลา ราคาไม่คงที่

2.หากราคาทองสูงขึ้น อัตราการออมจะต้องใช้ระยะเวลาจ่ายนานขึ้น หรือเพิ่มจำนวนเงินออมมากขึ้น

3.เสี่ยงต่อการที่โดนเจ้ามือโกง เพราะการเล่นแชร์ทองคำมีราคาที่ถูกมาก

4.การเล่นแชร์ทองจากตัวแทนที่ไม่ได้มาจากร้านทอง หรือตัวแทนที่รับออมทองไม่มีความน่าเชื่อถือได้ก็อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นกัน

5.หากผิดนัดการส่งเงินอาจจะถูกหักดอกเบี้ยที่สูงได้

การเล่น แชร์เงิน คืออะไร ?

การแชร์เงินคือ การที่มีบุคคลฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าเป็นท้าวแชร์หรือเจ้ามือ ทำการรวบรวมเงินของเหล่าลูกแชร์อีกฝ่าย ซึ่งฝ่ายลูกแชร์นั้นจะมีจำนวนมากกว่า 3 คนก็ได้ โดยที่ลูกแชร์ทั้งหมดต้องส่งเงินให้ท้าวแชร์เจ้ามือแรกของการเริ่มการเปียแชร์ และหลังจากนั้น ท้าวมือแรกจะส่งเงินทั้งหมดหรือเรียกว่าการเปียแชร์ส่งต่อให้แก่ลูกแชร์คนที่สองได้เก็บไว้ และวนเวียนการเปียแชร์ให้ครบในวง รวมทั้งดอกเบี้ยของลูกแชร์ที่ส่งเงินช้าให้แก่เหล่าวงแชร์ ที่ได้ตั้งกติกาเงื่อนไขขึ้นมากันเอง การเล่นแชร์เงิน เรียกว่าเป็นการออมเงินในรูปแบบหนึ่ง โดยการที่สะสมเงินให้เจ้ามือ หรือลูกแชร์บางคนต้องการยืมเงินที่ออมมาใช้ก่อน ก็คือการเปียเงินของผู้ที่ร่วมแชร์เงินในวงการเปียแชร์นั้นเอง

ประเภทของปัญหาที่เกิดขึ้นในวงเปียแชร์

1.ประเภทการผิดสัญญาการชำระเงินในวงเปีย แชร์เงิน

1.1 การผิดสัญญาของลูกแชร์เปียแชร์เงิน ที่กระทำต่อลูกแชร์คนอื่นในวงแชร์เงิน

1.2 ลูกแชร์ไม่ชำระเงินเงินดอกเบี้ยที่เกินกำหนดระยะเวลาที่ต้องทำการส่งเงิน หรือค่าปรับรายวันที่ส่งเงินช้า

1.3 ลูกแชร์หนีการจ่ายเงินในวงเปียแชร์ เมื่อถึงกำหนดที่ต้องจ่าย

1.4 ลูกแชร์โกงเงินของวงเปียแชร์เงิน โดยการเชิดเงินทั้งหมดหนี

1.5 ลูกแชร์ส่งต่อสัญญาการเปียแชร์ของตัวเองให้ผู้อื่นที่ไม่ได้เริ่มเล่นตั้งแต่แรก

2.ประเภทการผิดสัญญาของท้าวแชร์ในวงเปียแชร์เงิน

2.1 ท้าวแชร์สั่งหยุดการส่งเงินกะทันหันของลูกแชร์ทั้งหมด โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.2 ท้าวแชร์ไม่เก็บรวบรวมเงินของลูกแชร์ทั้งหมดคืนให้แก่ลูกแชร์คนต่อไปที่จะได้รับเงิน

2.2 ท้าวแชร์ไม่รับผิดชอบกับการแชร์เงินของลูกแชร์วงเปียแชร์ ที่หายไป

2.3 ท้าวแชร์เก็บเงินดอกเบี้ยของการขาดส่งเงินในแต่ละงวดที่สูงเกินกว่าเหตุ

2.4 ท้าวแชร์หยุดการดำเนินการของวงแชร์ เนื่องจากไม่มีเงินสำรองจ่ายแทนให้แก่ลูกแชร์เปียแชร์

2.5 ท้าวแชร์ทำการหนีตั้งแต่การได้เงินทั้งหมดของลูกแชร์เปียแชร์

@sexy365
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
Line id : @sexy365
add Lineแอดไลน์ หรือ สแกน QR Code